Szkoła Patriotów

Nasza szkoła włączyła się do wojewódzkiego projektu edukacyjnego Szkoła Patriotów organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. To patriotyczne przedsięwzięcie ma na celu:

  • podkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej,
  • pielęgnowanie tradycji poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach i postaciach z historii kraju i regionu,
  • upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,
  • systematyczną opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski,
  • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego,
  • rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie,
  • dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju.

 

W ramach projektu nasz wzrok skierował się ku dwóm ważnym wydarzeniom – walce o przyłączenie Górnego Śląska do odrodzonej Polski oraz II wojnie światowej, kiedy to ważyły się losy nie tylko ówcześnie żyjących ale i następnych pokoleń. Niby nic nowego, wszak wszyscy słyszeliśmy o powstaniach, o Korfantym, o kampanii wrześniowej i innych związanych z tym wydarzeniach.

Dla uczniów naszej szkoły takim namacalnym świadectwem o tym jest symboliczna mogiła i tablica upamiętniająca ofiary walk o wyzwolenie Ziemi Śląskiej z lat 1919 – 1921 oraz niemieckich obozów koncentracyjnych z lat 1939 – 1945, znajdująca się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Jemiołowej 16, w Boguszowicach Starych.

 

 

Od wielu lat jest ona celem wizyt uczniów naszej szkoły. Okazją ku temu są rocznice związane z upamiętnieniem wydarzeń, których uczestnikami były wymienione na tablicy nagrobkowej osoby, jak również tematyka zajęć lekcyjnych. Pomagają one uczniom połączyć “wielką historię” z lokalną, dzięki czemu są nie tylko wyrazem pamięci o bohaterach tamtych wydarzeń ale stają się żywymi lekcjami historii.

 

 

 

 

 

Każdej wizycie na cmentarzu towarzyszą pytania, m.in. kim byli? jakie były losy osób z tablicy pamiątkowej?

Tak narodził się pomysł by spróbować dotrzeć do  informacji na ich temat.

Uczniowie wyszukiwali w dostępnych źródłach, przekazach, informacji dotyczących wymienionych na tablicy osób – ucząc się przy okazji na czym polega praca historyka. Okazało się to również doskonałą lekcją warsztatu badacza historii.

Z jednej strony pomocne okazały się zasoby internetowe

z drugiej tradycyjne źródła i opracowania pisane, wśród których szczególną uwagę uczniów zwróciła praca Jerzego Klistały – „Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, Raciborza w latach 1939-1945.- Słownik biograficzny”