Kontakt

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6
ul. Stanisława Małachowskiego 44
44-251 Rybnik
NIP 6423179825
REGON 242955510
Strona Zespołu: www.zsp6.miastorybnik.pl
Dyrektor
mgr Lucyna Kwiatoń-Skura
Wicedyrektorzy
mgr Martyna Błaszczyk
mgr Hanna Benisz
W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Stanisława Małachowskiego 44
44-251 Rybnik
tel./fax 32 42 20 511
e-mail: sp16rybnik@wp.pl
 Przedszkole nr 18
ul. Stanisława Małachowskiego 40
44-251 Rybnik
tel./fax 32 42 18 495
e-mail: p18rybnik@interia.pl
Strona Przedszkola: www.p18.miastorybnik.pl