Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

przewodniczący – p. Przemysław Szostek 

Skarbnik – p. Iwona Drąszczyk

Sekretarz – p. Barbara Dronszczyk

Komisja rewizyjna: p. Małgorzata Patron, p. Dorota Połomska

 

Konto Rady Rodziców

Mikołowski Bank Spółdzielczy

73 8436 0003 0000 0536 0258 0001

 

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku