Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

przewodniczący -p.Przemysław Szostek 

Skarbnik-p.Iwona Drąszczyk

Sekretarz-p.Barbara Dronszczyk

Komisja skrutacyjna: p.Małgorzata Patron, p.Emilia Seliga-Gruszka

 

Konto Rady Rodziców

Mikołowski Bank Spółdzielczy

73 8436 0003 0000 0536 0258 0001

 

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku