Świetlica

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00

Wychowawcy świetlicy:
mgr Aldona Ottlik
mgr inż Katarzyna Kuźniarska
mgr Marta Kowalska

 

 Regulamin świetlicy szkolnej