Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2022/2023:

Julia Przeliorz

Zuzanna Kawecka

Agata Stajer