Wirusoochrona

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w realizacji akcji profilaktyczno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona – lekcja higieny”.

Akcja została przeprowadzona w oparciu o pakiet edukacyjny przygotowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną z województwa śląskiego. Celem zajęć jest przypomnienie uczniom podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. 

plakat mycie bez schulke 420x594mm-po 8mm gora dol-spad 3mm 11zon plakat-wirusoochrona-A2-420x594mm spad3mm 11zon 1