Zastępstwa

20.05.2024 Poniedziałek
Erasmus + Mobilność edukacyjna uczniów na Maltę (op. p. Muras, p. Sobik, p. Bober)
p. J. Muras
7. 5b (gr2) – Uczniowie zwolnieni do domu
8. 8a – Uczniowie zwolnieni do domu

p. G. Sobik
1a – W. Kieloch
1a – W. Kieloch
1a – U. Kalwar

p. M. Bober
5ab (chł) – zamówić na 8.50
8a (chł.) – A. Blaut
8a (chł.) – A. Blaut
4ab (dz.) – C. Kamińska
4ab (dz.) – M. Paszek
6ab (dz.) – Zwolnieni do domu

p. B. Przeliorz
6. 4a – Uczniowie zwolnieni do domu
7. 7a – Uczniowie zwolnieni do domu
8. 4b – Uczniowie zwolnieni do domu