Grono pedagogiczne

DYREKTOR SZKOŁY- mgr Lucyna Kwiatoń-Skura  

ZASTĘPCA DYREKTORA- mgr Jarosław Salamon           

GRONO PEDAGOGICZNE:

edukacja wczesnoszkolna:
mgr Barbara Motyka
mgr Mirosława Paszek
mgr Wiesława Panek
mgr Wiesława Kieloch
mgr Grażyna Sobik
mgr Patrycja Sochacka

język polski:
mgr Ewa Serdakowska
mgr Agnieszka Doniec
mgr Dorota Łęcka – Dudzik
mgr Teresa Przeliorz
mgr Agnieszka Stajer

język angielski:
mgr Agnieszka Stajer
mgr Urszula Kalwar
mgr Ewa Serdakowska
mgr Jagoda Muras

język niemiecki:
mgr Martyna Błaszczyk

matematyka:
mgr Beata Kuligowska
mgr Celina Kamińska
mgr inż Katarzyna Kuźniarska
mgr Jolanta Syrnicka

historia:
mgr Piotr Pietrzak
mgr Łukasz Masny

wiedza o społeczeństwie:
mgr Piotr Pietrzak

przyroda:
mgr Liliana Broy – Pogorzelska

biologia:
mgr Liliana Broy-Pogorzelska

fizyka:
mgr Beata Kuligowska

chemia:
mgr Marta Kowalska

geografia:
mgr Sylwia Maruszczyk
mgr Liliana Broy-Pogorzelska

informatyka:
mgr Jolanta Syrnicka

technika:
mgr Liliana Broy-Pogorzelska

wychowanie fizyczne:
mgr Michał Bober
mgr Adam Blaut
mgr Jarosław Salamon

muzyka:
mgr Lucyna Kwiatoń – Skura
mgr Marcin Ochojski

plastyka:
mgr Monika Pielorz

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Jolanta Syrnicka

religia:
mgr Lucyna Habraszka
mgr Edyta Oślizło
Anna Błanik

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Edyta Oślizło

pedagog szkolny:
mgr Gabriela Sikora

psycholog szkolny:
mgr Agnieszka Bakowska

pedagog specjalny:
mgr Ewa Piątek

logopeda szkolny:
mgr Agnieszka Podlasiak

wychowawca świetlicy:
mgr Aldona Ottlik
mgr Monika Pielorz
mgr inż Katarzyna Kuźniarska
mgr Marta Kowalska

bibliotekarz szkolny:
mgr Iwona Ostrzołek – Bober

doradztwo zawodowe:
mgr Gabriela Sikora