Grono pedagogiczne

DYREKTOR SZKOŁY- mgr Lucyna Kwiatoń-Skura  

ZASTĘPCA DYREKTORA- mgr Martyna Błaszczyk           

GRONO PEDAGOGICZNE:

edukacja wczesnoszkolna:
mgr Barbara Motyka
mgr Mirosława Paszek
mgr Wiesława Panek
mgr Wiesława Kieloch
mgr Grażyna Sobik
mgr Patrycja Sochacka

język polski:
mgr Ewa Serdakowska
mgr Agnieszka Doniec
mgr Dorota Łęcka – Dudzik
mgr Teresa Przeliorz
mgr Agnieszka Stajer

język angielski:
mgr Agnieszka Stajer
mgr Urszula Kalwar
mgr Ewa Serdakowska
mgr Jagoda Muras

język niemiecki:
mgr Martyna Błaszczyk
mgr Agnieszka Urbisz

matematyka:
mgr Beata Kuligowska
mgr Celina Kamińska
mgr inż. Katarzyna Kuźniarska
mgr Jolanta Syrnicka

historia:
mgr Piotr Pietrzak

wiedza o społeczeństwie:
mgr Piotr Pietrzak

przyroda:
mgr Liliana Broy – Pogorzelska

biologia:
mgr Liliana Broy-Pogorzelska
mgr Małgorzata Wałach

fizyka:
mgr Beata Kuligowska

chemia:
mgr Marta Kowalska

geografia:
mgr Liliana Broy-Pogorzelska

informatyka:
mgr Jolanta Syrnicka

technika:
mgr Liliana Broy-Pogorzelska

wychowanie fizyczne:
mgr Michał Bober
mgr Adam Blaut
mgr Jagoda Muras

muzyka:
mgr Lucyna Kwiatoń – Skura
mgr Katarzyna Mańka-Wałek

plastyka:
mgr Bogumiła Przeliorz

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Jolanta Syrnicka

religia:
mgr Lucyna Habraszka
mgr Edyta Oślizło

wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Jagoda Muras

pedagog szkolny:
mgr Gabriela Sikora

psycholog szkolny:
mgr Agnieszka Bakowska

pedagog specjalny:
mgr Teresa Przeliorz

logopeda szkolny:
mgr Agnieszka Podlasiak

wychowawca świetlicy:
mgr Aldona Ottlik
mgr Małgorzata Wałach
mgr inż. Katarzyna Kuźniarska
mgr Marta Kowalska

bibliotekarz szkolny:
mgr Iwona Ostrzołek – Bober

doradztwo zawodowe:
mgr Gabriela Sikora

rewalidacja:
mgr Patrycja Sochacka
mgr Edyta Oślizło
mgr Agnieszka Podlasiak