Konsultacje z rodzicami oraz spotkanie z psychologiem.

 

5 marca (wtorek) o godz. 17.00 na sali gimnastycznej zapraszamy na spotkanie z panią psycholog Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach p. Beatą Birnbach.

Na spotkaniu z Państwem omówione zostaną zagadnienia dotyczące zagrożeń dla zdrowia psychicznego młodego człowieka, depresji, problemów z niską samooceną i brakiem motywacji.

Po prelekcji ok. godz. 17.45 do 18.30 odbędą się konsultacje dla rodziców z nauczycielami.

 

PARTER Sala gimnastyczna/gabinet wf p. Bober

p. Blaut

PARTER Świetlica p. Ottlik
PARTER Biblioteka p. Ostrzołek-Bober
PÓŁPIĘTRO świetlica duża p. Kalwar

p. Mańka – Wałek

I piętro s.12 p. Kieloch
I piętro s.13 p. Sobik
I piętro s.14 p. Motyka (ed-1a)

p. Paszek– (2b-ed)

I piętro Gabinet dyrektor

Gabinet wicedyrektora

p. Kwiatoń-Skura

p. Błaszczyk

I piętro Pokój nauczycielski p. Habraszka

p. Podlasiak

p. B. Przeliorz

II piętro s.20 p. Syrnicka
II piętro s.21 p. T. Przeliorz
II piętro s.22 p. Sochacka

p. Panek

II piętro s.23 p. Kamińska
II piętro s.24 p. Łęcka-Dudzik
II piętro s.25 p. Muras
II piętro Gabinet pedagoga p. Sikora
III piętro s.30 p. Doniec

 

III piętro s.31 p.Kuligowska

p.Kowalska

III piętro s.32 p.Stajer

p. Urbisz

III piętro s.33 p.Kuźniarska
III piętro s.34 p. Wałach
III piętro

III piętro

s.35

s.36

p.Bakowska

p.Serdakowska

Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2024/2025

Do klas pierwszych szkół podstawowych zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz chętne dzieci sześcioletnie.

W tym roku wszystkie 32 szkoły podstawowe prowadzą nabór do klasy pierwszej (w tym 31 szkół obwodowych).

 

NABÓR DO SZKOŁY OBWODOWEJ

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 27 lutego (od godz. 8.00) do 19 marca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny  rybnik.elemento.pl , z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły.  Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową.

W przypadku potwierdzenia woli nie wybieramy innych szkół. Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

 

NABÓR DO SZKOŁY SPOZA OBWODU

Dla kandydatów, którzy nie chcą uczęszczać do swoich szkół obwodowych, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 27 lutego (od godz. 8.00) do 19 marca br. (do godz. 15.00) rybnik.elemento.pl :

  1. wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”,
  2. we wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej można wskazać trzy szkoły. Należy tam określić kolejność wybranych szkół (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Wniosek co do zasady powinien być podpisany prze oboje rodziców, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe,
  3. we wniosku nie wybiera się szkoły obwodowej, w przypadku braku miejsc w wybranych szkołach dziecko z automatu zostanie przydzielone do szkoły obwodowej,
  4. wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą 9 kwietnia (listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych szkół),
  5. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 9 kwietnia do 18 kwietnia br. (do godz. 15.00). – na potwierdzeniu woli wystarczy podpis jednego rodzica.

 

NABÓR DO KLAS SPORTOWYCH

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy chcą uczęszczać do klas sportowych:

  • szachowej w Szkole Podstawowej nr 2 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10),
  • żeglarskiej w Szkole Podstawowej nr 10,
  • interdyscyplinarnej (judo, lekkoatletyka, piłka nożna) w Szkole Podstawowej nr 31 (Zespół Szkół nr 3),
  • siatkarskiej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski,

jest prowadzone w krótszym terminie. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 27 lutego (od godz. 8.00) do 11 marca br. (do godz. 15.00). Więcej informacji w szkole.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji klasa sportowa nie może liczyć mniej niż 20 uczniów. W związku z tym klasa taka powstanie, jeżeli grupa co najmniej 20 kandydatów  zaliczy pozytywnie próby sprawności fizycznej.

Witryna naborowa:  rybnik.elemento.pl

Talenciaki

Szanowni Państwo!

Bardzo miło nam poinformować, że dzięki Państwa Pomocy zebraliśmy 4600 Talenciaków.

Za zebrane Talenciaki otrzymaliśmy  nagrody dla uczniów –  20 siedzisk oraz 2 pufy, z których uczniowie korzystają w trakcie przerw a także muzyczne pomoce dydaktyczne – grzechotki.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie w akcję i przekazane Talenciaki!

Gazeta Rybnicka

Informujemy, że w naszym Zespole istnieje możliwość odbioru najnowszego numeru Gazety Rybnickiej. Egzemplarze dostępne są w wejściu do szkoły i przedszkola.

NOWY PLAN LEKCJI

Od 12 lutego obowiązuje nowy plan lekcji w klasach IV-VIII.

Plan znajduje się w zakładce PLAN LEKCJI.

Bezpieczne ferie zimowe 2024

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.

Wywiadówki

Spotkania z wychowawcami 17 stycznia (środa)

godz. 16.30  zebrania w salach lekcyjnych klas 1-3

godz. 17.30  zebrania w salach lekcyjnych klas 4-8

Klasa 8a spotkanie z dyrektorem dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty o godz.17.30 w dużej świetlicy. Po spotkaniu odbędzie się wywiadówka

1a s. 13
1b s. 12
2a s. 24
2b s. 14
3a s. 33
3b s.22
4a s. 34
4b s. 21
5b s. 20
6a s. 30
6b s. 32
7a s.31
7b s. 23
8a Świetlica duża

 

Klasa 5a – wywiadówka po feriach

Zebranie przedstawicieli RR

Zebranie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców odbędzie się 9 stycznia (wtorek) o godz.16.30 w świetlicy dużej

Życzenia

Przerwa świąteczna

od 23 grudnia do 31 grudnia 2023 r.